امروز دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۱۶
  • سمنان استیل 2

  • سمنان استیل 1

Loading
خط تولید پودر سنگین لباسشویی

خط تولید پودر سنگین لباسشویی

خط تولید پودر سنگین لباسشویی

سمنان استیل 

مشاوره و ساخت ماشین آلات تولید پودر سنگین


Iran Iran
سمنان استیل
خط تولید پودر سنگین لباسشویی
۸,۵۹۲

بسمه تعالی

خط کامل پودر لباسشوئی بر اساس پیشنهاد IIT  ایتالیا  بشرح ذیل است : 
پروسه براساس اختلاط مواد اولیه جامد و خنثی سازی خشک ( DRY - NEUTRALIZATION ) 
اسید سولفونیک  با کربنات سدیم و آگلومراسیون ( AGGLOMERATION )  پودر ها به کمک اجزای مایع طراحی و ساخته شده است .
خط شامل اجزای : 
- خنثی سازی خشک و آگلومراسیون
- خشک کردن و سرد کردن 
- سبک سازی 
- میکس نهایی وهیدارسیون 
- اضافه سازی مواد افزودنی در آخر خط 
FINISHING و زدن اسانس 

محصول خط پودرهای دترجنت گرانول از سبک و سنگین و با فرمولاسیونهای مختلف برای : 
- رختشویی دستی 
- رختشویی ماشینی 
- ظرفشویی ماشینی می باشد . 

نیروی انسانی مورد نیاز شامل چهار کارگر در یک شیفت -  یک مهندس فنی( شیمی با مکانیک )  بعنوان سوپروایزر و لابراتوار شیمی می باشد
مساحت مورد نیاز برای خط  بطور کامل m2 500   با ارتفاع 6m و انبار مورد نیاز برای مواد اولیه و محصول نهایی  m2
 400میباشد.


ظرفیت TONS/DAY 8  است.

 تشریح پروسه : 

الف - خنثی سازی خشک و آگلومراسیون 

هدف این قسمت بدست آوردن دترجنت گرانول با فرمولاسیون مناسب از اختلاط اجزایی پودری با افزودنی های مایع بوسیله اسپری کردن مایع  بصورت قطره های کوچک روی پودر بعنوان BINDER و بدینوسیله آگلومره کردن پودر می باشد  بدینوسیله از حل کردن اجزا در آب و بدست آوردن مایع غلیظ که برای خشک کردن آن نیاز به SPRAY DRYER باشد  جلوگیری میشود . این پروسه بدینوسیله انجام می شود که   با میکس سریع پودرها و همزمان با آن  سقوط قطره  کوچک مایعات روی آن و آگلو مراسیون پودر گرانول غیره چسبنده روان و یکدست با دانسیته با لک کمتر از  مواد خام اولیه  بدست آید . علاوه بر آگلومراسیون خنثی سازی اسید سولفونیک با کربنات سدیم و هیدروکساید ماده اکتیو دترجنت را تولید می کند . 
ب - سبک سازی ( درصورت سفارش ) 

دانسیته پودر بدست آمده را می توان  با اضافه نمودن پودری مثل براکس و گرم کردن شدید آن که باعث تبخیر آب کریتالیزاسیون و پف کردن  گرانولها و در نتیجه کاهش دانسیته پودر می گردد این عمل می باید با سردکردن و هیدراسیون بعدی توام باشد 
ب -میکس نهایی  ( در صورت سفارش ) فرمولاسیون پودری که در بالا بدست آمده است می تواند بوسیله عملیات زیر کامل گردد :
- اضافه نمودن اجزای حساس به حرارت که نباید گرمای ناشی از پروسه سبک سازی را عمل نمایند .
- اضافه نمودن گرانولهایی که نباید با گرانول دترجنت  ترکیب شوند مانند گرانول آبی رنگ و آنزیمها و غیره 
د - FINISHING

محصول بدست  آمده میباید برای جداسازی پودر FINE و برگشت آن به مرحله اول سرند می شود  
ه - بسته بندی 

مرحله آخر شامل نگهداری محصول برای AGEINGو سپس بسته بندی در کیسه و یا قوطی می باشد.

تشریح وظایف ماشینها مطابق ( FLOW DIAGRAM ) 

-  خنثی سازی خشک و آگلومراسیون 

در این  مرحله از RIBBON BLENDER  مدل MH2000  و سه تانک دو جداره برای ذخیره و گرم کردن اجزایی مایع استفاده
 می شود .
در این مرحله چنانچه  اسید سولفونیک ( ماده اکتیو ) استفاده شده ،تیره رنگ می باشد میتوان از مقادیر کمی هیپوکلریدسدیم برای سفید کردن رنگ محصول استفاده کرد. 

- خشک کردن و سرد کردن 

در این  مرحله از یک دستگاه ROTARY DRYER وROTARY COOLER متعاقبا استفاده میشود در پروسه تهیه پودر سنگین وظیفه ماشینهای فوق رساندن رطوبت پودر به میزان مورد نیاز است
در پروسه تهیه پودر سبک  علاوه برمورد فوق گرم کردن و سرد کردن برای براکس به تنهایی بکار می رود به این ترتیب که براکس وارد کوره می شود با درجه حرارت بالا و تبخیر آب کریستالی حالت پف داده پیدامیکند وسپس از خنک کن عبور می کند با پودر بدست آمده از پروسه قبلی میکس می شود  باعث کاهش دانسیته آن به   450-350 GR/LIT  می گردد .
- گرانولاتور

مواد خارج شده از کوره برای شکسته شدن کلوخه ها و یکدست شدن اندازه گرانول از این ماشین عبور می کنند 
- میکس نهایی 

این بلندر برای اختلاط براکس سبک شده وپودر بدست آمده  از پروسه های قبلی بکار می رود همچنین در انتهای پروسه اختلاط می توان افزودنیهایی را که حساس به حرارت می باشند به پودر اضافه نمود  مانندNO IONICS و موادی راکه  نباید در پروسه آگلومراسیون وارد شوند مانند گرانول آبی و آنزیم به محصول اضافه نمود همچنین زدن اسانس در این مرحله انجام می شود.  
- عملیات نهایی FINISHING

شامل سرند محصول و برگردان پودر FINE به بلندر اول است .


سمنان استیل 

مشاوره و ساخت ماشین آلات تولید پودر سنگی

موردی یافت نشد.